Synstest for barn

Hva vet du egentlig om synet til barnet ditt? Du vet høyde, vekt og kanskje hvor fort hun løper 60-meteren. Men, hvor godt et barn ser er vanskelig å vite både for deg og barnet.

Den beste måten å finne ut av dette er å ta en tur til optikeren. Synsfeil hos barn er vanskelig å oppdage for foreldrene. Barnet sier ikke ifra, de er jo vant til å se slik de gjør!

Synsfeil hos norske barn
Ifølge forskning gjort ved Universitetet i Sørøst-Norge har så mange som 70.000 barn i Norge en uoppdaget synsfeil som burde vært korrigert med briller eller linser. Det er ikke vanskelig å skjønne at et barn med synsfeil vil ha mange unødvendige utfordringer både på skolen og i fritiden.

I Norge er langsynthet den mest utbredte synsfeilen. På dette området kan Norge kalles «annerledeslandet». Ellers i verden, og særlig i Øst-Asia, har vi sett en eksplosiv økning av antall nærsynte barn. Man antar at både arv og miljø påvirker barns syn. Antall timer utendørs er en av faktorene man har funnet som kan påvirke barnets synsutvikling. For få timer utendørs kan rett og slett være en risikofaktor for å bli nærsynt!